Eltünt személyek felkutása.
Eltünt tárgyak felkutatása.
Cégek (Kft, Bt, Kkt, Rt, vállalkozások) átalakulása, vagyonának felderítése, tagok felkutatása.
Vagyoni felmérés.
Tartozások rendezése (a köztudatban vett pénzbehajtás TV-es eszközökkel), kétes kintlévőségek, perenkívüli vagy pert megelőző felmérése.
Cégek, magánszemélyek átvilágítása (KT).
Céginformáció, tulajdoni lap beszerzése.
Lehallgató (poloska), rejtett kamera felderítése, telepítése.
Követés, vagy annak gyanúja esetén leleplezése.
Férj, feleség, szerető életvitelének felderítése.
Alkalmazni kívánt személy megbízhatóságának ellenőrzése.
Üzlet, vagy szerződéskötést megelőző információ gyűjtés (erkölcsi, anyagi).
Ingó vagy ingatlanvásárlást megelőző tulajdonjog megállapítás.
Pénz és értékszállítás kisérése, fegyveres biztosítása.
Személybiztonság érdekében személy kisérése, védelme.
Törvényekbe ütköző cselekmények megállapítása, felderítése a szakhatóságokkal a TV-ben meghatározottak betartásával.
Szaktanácsadói, szakértői vélemények beszerzése.
Ügyvédi közreműködés.
Nemzetközi ügyeben az illetékes ország szakembereivel a kapcsolat megteremtése.
Tárgyi és személyi bizonyítékok beszerzése.
Vagyon védelem (eseti, vagy állandó jeleggel).
Biztonság technika (felmérés, telepítés).
Titoktartás.
Szaktanácsadás.